FINÁLE SÚŤAŽÍ POZNÁ VÍŤAZOV

Poznáme ďalších výhercov zamestnaneckej súťaže.

FINÁLE SÚŤAŽÍ POZNÁ VÍŤAZOV

Počas uplynulých týždňov sme zamestnancom BILLA predstavovali bližšie štyri piliere zamestnaneckej kultúry. Ich znenie si môžete prečítať tu – Zamestnanecké piliere.

V poslednej súťažnej otázke sme sa pýtali, či zamestnanci poznajú kolegov, ktorí dostali príležitosť kariérne rásť. Až 95 % zapojených uviedlo pozitívnu odpoveď. Spomedzi zúčastnených sme vyžrebovali dvoch výhercov víkendového pobytu vo vybraných ubytovacích zariadeniach na Slovensku a v okolitých krajinách. Tešiť z výhry sa môže kolegyňa z centrály a kolega z predajne v Moste pri Bratislave.

Výhercom opäť srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie aktivity, ktoré našim zamestnancom čoskoro prinesieme.

Ostatní ľudia si prečítali tieto články

Zamestnanecká SMS súťaž priniesla výsledky

Posledné 4 týždne sa zamestnanci BILLA postupne zoznamovali so 4 zamestnaneckými piliermi, o ktoré sa opiera zamestnanecká kultúra v BILLA.

FINÁLE SÚŤAŽÍ POZNÁ VÍŤAZOV

Poznáme ďalších výhercov zamestnaneckej súťaže.

GRATULUJEME ŠIKOVNÝM

Uplynulý týždeň nám opäť priniesol nových výhercov.